Động cơ bước hộp số hành tinh

Động cơ bước hộp số hành tinh là động cơ bước được tích hợp với hộp số hành tinh được sử dụng để giảm tốc độ và tăng mô men xoắn của trục đầu ra, nó thường được sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu tốc độ thấp và mô men xoắn cao.ThinkerMotion cung cấp 3 kích thước của động cơ bước hộp số (NEMA17, NEMA23, NEMA34), nhiều tỷ lệ hộp số có sẵn, chẳng hạn như 4/5/10/16/20/25/40/50/100 và đầu ra phía trước của trục đầu ra của hộp số có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu.