Động cơ bước vòng kín

Động cơ bước vòng kín là động cơ bước được tích hợp với bộ mã hóa, nó có thể nhận ra điều khiển vòng kín bằng cách sử dụng phản hồi vị trí / tốc độ;nó có thể được sử dụng để thay thế động cơ servo.Bộ mã hóa có thể được tích hợp với động cơ bước trục vít chì, động cơ bước trục vít me bi, động cơ bước quay và động cơ bước trục rỗng.ThinkerMotion cung cấp đầy đủ các loại động cơ bước vòng kín (NEMA 8, NEMA11, NEMA14, NEMA17, NEMA23, NEMA24, NEMA34).Các tùy chỉnh có thể được xử lý theo yêu cầu, chẳng hạn như phanh từ, hộp số, v.v.