Động cơ bước trục vít dẫn ACME

Động cơ bước vít dẫn ACME chuyển đổi chuyển động quay sang chuyển động thẳng, với việc sử dụng vít dẫn;vít dẫn có nhiều sự kết hợp khác nhau của đường kính và chì, để đáp ứng các yêu cầu ứng dụng khác nhau.Động cơ bước trục vít chì thường được sử dụng trong các ứng dụng yêu cầu chuyển động tuyến tính chính xác, tiếng ồn thấp, hiệu quả về chi phí cao, chẳng hạn như thiết bị y tế, thiết bị viễn thông, v.v. ThinkerMotion cung cấp đầy đủ các loại động cơ bước vít chì (NEMA 8, NEMA11, NEMA14, NEMA17, NEMA23, NEMA24, NEMA34) với dải tải từ 30N đến 2400N, và 3 loại có sẵn (bên ngoài, bị giam giữ, không bị giam giữ).Các tùy chỉnh có thể được xử lý theo yêu cầu, chẳng hạn như chiều dài vít và đầu vít, phanh từ tính, bộ mã hóa, đai ốc chống phản ứng dữ dội, v.v.;và vít chì cũng có thể được phủ Teflon theo yêu cầu.