Bộ truyền động tuyến tính

Bộ truyền động tuyến tính là sự tích hợp của động cơ bước trục vít me bi và thanh dẫn hướng & thanh trượt, để cung cấp chuyển động tuyến tính chính xác cho các ứng dụng yêu cầu định vị chính xác cao, như máy in 3D, v.v. ThinkerMotion cung cấp 4 kích thước của bộ truyền động tuyến tính (NEMA 8, NEMA11 , NEMA14, NEMA17), hành trình của ray dẫn hướng có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu.